Форум Рідного Міста
Ви не ввійшли [Ввійти - Зареєструватися]
Вниз

Версія для друку  
Автор: Тема: 3.Способи здійснення підприємницької діяльності
Ната Толмачова
Академік
****

Фотографія користувача


Повідомлень: 832
Зареєстрований: 2-1-2007
Місто: Львів
Нема на форумі

Настрій: :)

[*] написано 6-5-2007 у 23:41
3.Способи здійснення підприємницької діяльності


Хто попереджений – той озброєний :)
Знання законодавства та вміння правильно його застосовувати є однією з передумов успішного ведення бізнесу.

Рекомендую вам ознайомитись з положеннями Господарського кодексу України, Цивільного кодексу, Законами України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців", "Про дозвільну систему", "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", “Про оцінку майна” тощо

В даній темі будуть розглянуті такі питання:
1. Правове регулювання підприємницької діяльності.
2. Способи здійснення підприємницької діяльності, їх переваги та недоліки.
3. Види юридичних осіб. Способи формування статутного фонду.
4. Фізичні особи – підприємці.

Вживані скорочення:
ГК – Господарський кодекс України
ЦК – Цивільний кодекс України

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. (ст. 42 ГК)

Мається на увазі:
1. самостійна: незалежно від інших осіб та організацій вільне здійснення вами підприємницької діяльності, з самостійним вибором видів діяльності, наймом працівників тощо;

2. ініціативна: початок і подальше здійснення підприємницької діяльності залежить виключно від вашого власного рішення;

3. систематична: згідно законодавства – діяльність, яка здійснюється 4 і більше рази з метою отримання прибутку

Для прикладу: Ви купили телевізор, він вам не сподобався, ви його перепродали за вищою ціною, а далі як в анекдоті:"і так чотири рази". Ваші діяння закон буде розглядати як підприємницьку діяльність без державної реєстрації і з ухиленням від сплати податків.

4. на власний ризик: маються на увазі можливі майнові втрати, які в разі їх виникнення при неприбутковому бізнесі ніхто підприємцеві не компенсує.

Згідно законодавства України, підприємницьку діяльність можна здійснювати двома способами:
1) шляхом реєстрації юридичної особи (фірми);
2) шляхом реєстрації фізичної особи-підприємця

Обидва способи мають свої переваги та недоліки, про що буде сказано нище.

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ (ФІРМИ)

Засновниками (по суті власниками) або співзасновниками юридичної особи можуть бути:
- будь-яка фізична особа (крім недієздатних), яка досягла 14-річного віку;
- інша юридична особа;
- кілька фізичних або кілька юридичних осіб;
- фізичні і юридичні особи у будь-якому співвідношенні.

Засновництво юридичної особи не вважається підприємницькою діяльністю. Тобто, власник фірми не є підприємцем - суб’єктом господарювання є лише створена ним фірма.

Будь-яка фізична особа може мати у власності необмежену кількість фірм.

Для прикладу: на практиці часто власники реєструють собі кілька фірм, якщо з будь-якої причини одна фірма перестає працювати чи існувати (борги, порушення законодавства, завдання шкоди тощо), то це не забороняє їм почати діяльність іншої зареєстрованої фірми). Фірми, які мають одного власника можуть без обмежень укладати між собою будь-які договори і проводити будь-яку спільну діяльність. Тому такі фірми (додаткові) часто реєструються в нас як “запасний варіант” або для узгодження спільної діяльності двох фірм одного власника тощо

Будь-яка юридична особа може мати філії і представництва.

Філія – це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.
Представництво - це відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

Фізична особа одночасно може бути зареєстрована як приватний підприємець і мати зареєстровану фірму чи кілька фірм.

Державна реєстрація юридичної особи не зобов’язує цю юридичну особу розпочати свою діяльність. Тобто, по суті фірма має право існувати лише на папері. Однак, це не звільняє власника фірми від подання звітності. Для того, щоб така бездіяльність не тягла за собою негативних наслідків, необхідно щомісячно (щоквартально) подавати звіти в податкову інспекцію, фонди та статистику. Такі звіти подаються з прочерками (пусті), але подання їх є обов’язковим.

За своїми зобов’язаннями фірма відповідає всім своїм майном. Майно фірми і майно власника – це абсолютно різні речі і власник не несе ніякої майнової відповідальності за діяльність фірми.

Всю відповідальність за діяльність фірми перед власником і контролюючими державними органами в разі порушень фірмою законодавства несе керівник (директор) фірми.

Власник фірми може особисто виконувати обов’язки директора свої фірми або покласти виконання цих обов’язків на найманого працівника.

Для здійснення деяких видів господарської діяльності фірма зобов’язана отримати ліцензії. До початку роботи, залежно від видів підприємницької діяльності і місця її здійснення обов’язковим є отримання відповідних дозволів.

При здійсненні певного виду діяльності законодавсвом може бути заборонено даній юридичній особі здійснювати інші види діяльності. Це називається “спеціальною правоздатністю” і означає, що фірма може здійснювати лише один вид діяльності, який передбачений її статутом, який вона сама собі обрала. Наприклад, страхова компанія, банк, аудиторська фірма мають лище один вид діяльності і не можуть займатися ще й торгівлею чи якимось виробництвом тощо


ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:
Приватні фірми можуть існувати в різних організаційно-правових формах.
Найпоширенішими організаційно-правовими формами є Приватне підприємство (ПП) та Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ).

Приватне підприємство – це підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян, іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої праці. Приватним є також підприємство, що діє на основі приватної власності суб'єкта господарювання - юридичної особи. (ст.133 ГК)

Товариство з обмеженою відповідальністю - товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном. Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів. (ст. 80 ГК)

Засновником ТзОВ також можуть бути одна чи декілька осіб.

На практиці діяльність ПП та ТзОВ нічим не відрізняється. Єдина суттєва відмінність – обов’язковість статутного фонду для ТзОВ.

СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО ФОНДУ:
Стутний фонд, як ПП так і для ТзОВ можна створювати не лише грошима, але і майном, майновими правами та майновими правами інтелектуальної власності. В будь-якому випадку, сума грошей або вартість майна мають бути не меншого розміру, ніж той, який був би еквівалентний 100 мінімальним заробітним платам. Максимальний розмір – за бажанням.

1. МАЙНО. Це може бути будь-яке нерухоме чи рухоме майно, яке фірма зможе використовувати в своїй діяльності. В тому числі, це можуть бути власні квартира, машина, дача, техніка тощо засновника.

При формуванні статутного фонду майном, засновник зазначає це в статуті і повинен в рішенні (або протоколі якщо двоє чи більше засновників) вказати яке саме майно і якої вартості передається фірмі.

Офіційна оцінка майна в цьому випадку не є обов’язковою, ціна вказується на розсуд засновника. Для прикладу: комп’ютер – 20 грн. або 20 000 грн. Закон не забороняє це робити, однак бажано вказувати більш-менш реальну ціну майна, тим більше, що реальна ціна потім всеодно буде зазначена в бухгалтерських документах.

При переданні майна в статутний фонд, його власником стає юридична особа, в зв’язку з цим змінюються документи про право власності тощо. Тобто, передаючи власну квартиру чи машину як внесок в статутний фонд, ви позбавляєтеся права власності і вже не будете мати можливості розпоряджатися цим майном. У разі винекнення у фірми боргів, вони можуть бути сплачені за рахунок її майна (того, яке ще недавно було вашим). Таким чином, очевидно, що не варто передавати багато власного майна фірмі. Кращим варіантом є передання майнових прав.

2. МАЙНОВІ ПРАВА. Це право володіння, користування, розпорядження власним майном. Ви можете замість свого майна, залишаюсь юридично і фактично його власником, передати як внесок до статутного фонду право користування майном – право користування квартирою машиною тощо. В разі відсутності грошей, рекомендую передавати в статутний фонд майнове право користування.

Оцінка майнових прав здійснюється так само, як і оцінка майна.

3. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. Це право на різні літературні, мистецькі твори, винаходи тощо. Для прикладу: ви можете до якось свята видати свою брошурку про рідне місто на кількох сторінках, собівартість якої реально копійки, але ви будете володіти на неї правами інтелектуальної власності, які можете оцінювати в 10 000 разів більше.

Оцінка прав інтелектуальної власності здійснюється так само, як і оцінка майна і майнових прав.

4.ГРОШІ. Для ТзОВ передбачений законодавством мінімальний розмір статутного фонду – 100 мінімальних заробітних плат. На сьогоднішній день це 42 000, 00 грн. Ці гроші повинні бути внесені на тимчасовий рахунок фірми ще до моменту її державної реєстрації, оскільки серед документів, які подаються для державної реєстрації має бути довідка з банку про формування стутутного фонду у розмірі не менше як 50 відсотків від загальної суми. Повністю статутний фонд повинен бути сформований протягом року.

Статутний фонд ПП може формуватися виключно за бажанням засновника і в розмірі, який він сам обирає. В такому випадку це обов’язково зазначається в статуті, але вносити ці гроші (майно) в статутний фонд до моменту державної реєстрації не обов’язково. Це можна також зробити на протязі року.

Статутний фонд для ПП, незважаючи відсутність вимоги закону, рекомендую створювати і в першу чергу, зазначати це в статуті фірми при її реєстрації, щоб потім не вносити зміни в статут.

ЗАКОНОДАВЧЕ РОЗМЕЖУВАННЯ МАЛОГО, СЕРЕДНЬОГО І ВЕЛИКОГО БІЗНЕСУ:

Ст. 63 ГК
п.7. Підприємства залежно від кількості працюючих та обсягу
валового доходу від реалізації продукції за рік можуть бути
віднесені до малих підприємств, середніх або великих підприємств.

МАЛИМИ (незалежно від форми власності) визнаються
підприємства, в яких середньооблікова чисельність працюючих за
звітний (фінансовий) рік не перевищує п'ятдесяти осіб, а обсяг
валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей
період не перевищує суми, еквівалентної п'ятистам тисячам євро за
середньорічним курсом Національного банку України щодо гривні.

ВЕЛИКИМИ підприємствами визнаються підприємства, в яких
середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік
перевищує тисячу осіб, а обсяг валового доходу від реалізації
продукції (робіт, послуг) за рік перевищує суму, еквівалентну
п'яти мільйонам євро за середньорічним курсом Національного банку
України щодо гривні.

Усі інші підприємства визнаються середніми.

ФІЗИЧНІ ОСОБИ – ПІДПРИЄМЦІ (ФОП)

Фізична особа може бути зареєстрована як підприємець лише за місцем своєї прописки, але діяльність може проводити на всій території України без обмежень.

Фізична особа - підприємець несе відповідальність за свою діяльність всім свої майном.

Фізична особа може бути зареєстрована як підприємець після досягнення нею 18-річного віку, тобто з моменту, коли наступає повна цивільна дієздатність – здатність самостійно набувати для себе прав, створювати для себе обов’язки і нести відповідальність за їх невиконання.

Згідно законодавства, цивільна дієздатність може бути набута особою до досягнення 18-річного віку:
- в разі реєстрації шлюбу;
- в разі запису неповнолітньої особи матір’ю чи батьком дитини.
Якщо неповнолітня особа досягла 16-років і працює за трудовим договором або висловила бажання займатися підприємницькою діяльністю їй також може бути надана повна цивільна дієздатність

ФОП можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, обліку і звітності, що значно полегшує ведення підриємницької діяльності. У разі сплати єдиного податку ФОП сплачує щомісячно максимально 200 грн. і половину цієї суми за кожного найманого працівника, якщо вони є.
Детальніше про підприємницьку діяльність ФОП буде описано в наступних темах.


ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СПОСОБІВ ЗДІЙСНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Фізична особа – підприємець:
1.Може бути зареєстрований лише за місцем прописки у паспорті.
2.Несе відповідальність за свою діяльність всім своїм майном.
3.Перебуваючи на єдиному податку зобов’язаний щомісячно його сплачувати незалежно від того чи проводиться фактично підприємницька діяльність. Для того, щоб податок без фактичної підприємницької діяльності не сплачувати необхідно перейти на загальну систему оподаткування, обліку і звітності.
4.Може працювати без печатки і рахунку, має право отримувати від клієнтів готівку без ліміту і без касового апарату.

Юридична особа:
1.Засновник не несе відповідальності за її діяльність.
2.Засновник може реєструвати необмежену кількість юридичних осіб.
3.Обов’язково повинна мати печатку і рахунок в банку.
4.Перебуваючи на єдиному податку чи на загальній системі оподаткування не сплачує податки і збори, якщо фактично підприємницька діяльність не здійснюється.
5.Працює і по перерахунку і за готівковими розрахунками, але мусить дотримуватись ліміту обігу готівки
6.Перебуваючи на загальній системі оподаткування не сплачує податки з тієї частини прибутку, яка виділяється фірмою на господарські витрати (придбання техніки, обладнання, канцтоварів тощо) - конкретніше в темі про бухгалтерський облік

Мабуть ви помітили, що законодавство дозволяє мати у власності фірму з 14-ти років, а бути приватним підприємцем з 18-ти, а у виняткових випадках – з 16- років. Це не випадково, оскільки йдеться в першу чергу про змогу нести відповідальність за свою діяльність. Матеріальну відповідальність за неповнолітню особу несуть батьки, тому, щоб самостійно за себе відповідати така особа реєструється підприємцем після досягнення (набуття) повноліття. Оскільки, засновник (власник) фірми за її діяльність не несе ніякої відповідальності, то закон дозволяє бути засновником фірми з 14-ти років.
www.edicta.ho.com.ua - практичні курси та тренінги
Правила існують, щоб робити винятки
Переглянути профіль користувача Зайти на домашню сторінку користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Ната Толмачова
Академік
****

Фотографія користувача


Повідомлень: 832
Зареєстрований: 2-1-2007
Місто: Львів
Нема на форумі

Настрій: :)

[*] написано 7-5-2007 у 15:45


Тема викладена дуже коротко, багато питань, які з нею пов’язані будуть висвітлені в інших темахwww.edicta.ho.com.ua - практичні курси та тренінги
Правила існують, щоб робити винятки
Переглянути профіль користувача Зайти на домашню сторінку користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Олесь Дудка
Новак
*Повідомлень: 13
Зареєстрований: 4-10-2007
Нема на форумі

Настрій: Настрій не вказаний

[*] написано 4-10-2007 у 12:56


Наталю, як закрити підприємство ? Що робити з майном підприємства ?
Переглянути профіль користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Ната Толмачова
Академік
****

Фотографія користувача


Повідомлень: 832
Зареєстрований: 2-1-2007
Місто: Львів
Нема на форумі

Настрій: :)

[*] написано 4-10-2007 у 15:31


думаю в статуті написано що робити з майном :)

то приватне підприємство?
www.edicta.ho.com.ua - практичні курси та тренінги
Правила існують, щоб робити винятки
Переглянути профіль користувача Зайти на домашню сторінку користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Ната Толмачова
Академік
****

Фотографія користувача


Повідомлень: 832
Зареєстрований: 2-1-2007
Місто: Львів
Нема на форумі

Настрій: :)

[*] написано 4-10-2007 у 15:34


якщо хочете поставте конкретніші питання в приваті або просто поясніть що за підприємство, скільки власників, працівників чи фактично здійснювалася діяльність і т.п. :)www.edicta.ho.com.ua - практичні курси та тренінги
Правила існують, щоб робити винятки
Переглянути профіль користувача Зайти на домашню сторінку користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Олесь Дудка
Новак
*Повідомлень: 13
Зареєстрований: 4-10-2007
Нема на форумі

Настрій: Настрій не вказаний

[*] написано 4-10-2007 у 16:00


Мене цікавить чи беде належати майно підприємства його власнику після ліквідації підприємства ?
Якщо так то чи потрібно власнику платити за це майно податок ?
Якщо потрібно то за все чи тільки набуте ?
Переглянути профіль користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Ната Толмачова
Академік
****

Фотографія користувача


Повідомлень: 832
Зареєстрований: 2-1-2007
Місто: Львів
Нема на форумі

Настрій: :)

[*] написано 4-10-2007 у 19:26


все що має підприємство звичайно залишається власнику (ам), після виплат всім кредиторам (податки, зарплата тощо), кому ж ще? :)

на рахунок податків з майна - точно не знаю, завтра уточню в бухгалтера, тоді і скажу :)
гроші зі статутного фонду точно не оподатковуються ні до, ні після, логічно що і майно ні, хоча точно не скажу, бо раніше не цікавилася які власник податки платить і на що після ліквідації підприємства :rolleyes:
а яка система оподаткування?
www.edicta.ho.com.ua - практичні курси та тренінги
Правила існують, щоб робити винятки
Переглянути профіль користувача Зайти на домашню сторінку користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача
Голова Юлія
Новак
*Повідомлень: 1
Зареєстрований: 15-11-2011
Нема на форумі


[*] написано 19-11-2011 у 18:55


Добрий день!
Мені 17 років чи можу я відкрити приватне підприємство...та як це зробити на данний момент...де звернутися.
Переглянути профіль користувача Переглянути всі повідомлення цього користувача

  Догори

Статичне дзеркало форуму

Львів
Pоwered by XМB
Developed by Avеnture Media & The XМB Group © 2002-2006Інші проекти:
Наука-Онлайн - Об'єднання українських науковців
Львів - Фотоблог міста
ІБАС. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа - Сучасна освітня спеціальність
School review 5405
Реклама: